Skip to content

เครือข่ายธุกิจ

เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความสามารถจัดส่งยางมะตอยได้ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายของเราในภูมิภาคเอเชีย

10

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

44

โรงงานผลิตยางมะตอยน้ำ
และโพลีเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ 

34

คลังเก็บยางมะตอย 

22

ท่าเทียบเรือ 

20+

ตลาดทั่วโลก