Skip to content

มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน

มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน

เป็นชนิดพรีเมียมของแอสฟัลต์อิมัลชันที่ผลิตขึ้นโดยการผสมแอสฟัลต์อิมัลชันกับยางพอลิเมอร์หรือวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าแอสฟัลต์อิมัลชันทั่วไป อาทิเช่น:
 • จุดอ่อนตัวสูงขึ้น
 • การยืดหยุ่นกลับสูงขึ้น
 • แรงยึดเหนี่ยวที่สูงขึ้น
 • ความไวต่ออุณหภูมิลดลง

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

มอก. 2157-2547

มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน

เป็นชนิดพรีเมียมของแอสฟัลต์อิมัลชันที่ผลิตขึ้นโดยการผสมแอสฟัลต์อิมัลชันกับยางพอลิเมอร์หรือวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าแอสฟัลต์อิมัลชันทั่วไป อาทิเช่น:

 • จุดอ่อนตัวสูงขึ้น
 • การยืดหยุ่นกลับสูงขึ้น
 • แรงยึดเหนี่ยวที่สูงขึ้น
 • ความไวต่ออุณหภูมิลดลง

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

Previous slide
Next slide

การนำไปใช้งาน:

ประเภท
ชนิด
การนำไปใช้งาน
แยกตัวเร็ว
CRS-1P
งานแทคโคท (Tack Coat)
CRS-2P
เซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว (Single Surface Treatment) หรือ ชิพซีล (Chip Seal) เซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น งานแทคโคท (Tack Coat) ผิวทางชั้นแรกของเคพซีล (Cape Seal)
แยกตัวเร็วปานกลาง
CMS-2hP
ยางมะตอยผสมสำเร็จ งานปะซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ Cold Mix หรือวัสดุผสมเย็น
แยกตัวช้า
CSS-1hP
พาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) งานฉาบผิวชั้นสองของพาราเคพซีล (Para Cape Seal) คัลเลอร์พาราสเลอรี่ซีล (Color Para Slurry Seal)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์:

 • หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายผ่านปั๊มที่มีแรงดันสูง
 • หลีกเลี่ยงการการกวนอย่างรุนแรง
 • ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป
 • ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแยกถังออกจากกัน โดยมีชื่อและชนิด กำกับไว้อย่างชัดเจน
 • ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (รวมถึงถุงมือและหน้ากากกันกระเด็น)