Skip to content

วัสดุยาแนวรอยต่อ

ทิปโก้ จอยท์ ซีลเลอร์
(Tipco Joint Sealer)

คือ วัสดุยารอยต่อคอนกรีต แบบชนิดเทร้อน สำหรับปิดร่องรอยต่อคอนกรีตในแนวราบ บนถนนและทางหลวง ด้วยคุณสมบัติการยืดหยุ่นที่ดีและการยึดเกาะที่เยี่ยม จึงสามารถใช้อุดร่องถนนและใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวในคอนกรีตที่เกิดจากการขยายตัวหรือหดตัวได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

ASTM D6690

การนำไปใช้งาน:

คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์:

 

  • หลีกเลี่ยงการให้ความร้อนที่มากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ และอาจจะมีผลต่อคุณภาพของยางมะตอย
  • ขณะให้ความร้อนผลิตภัณฑ์ ควรระวังอย่าให้สัมผัสโดนน้ำโดยตรง
  • ควรสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการถูกไหม้ที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงถุงมือและหน้ากากกันกระเด็น)
  • ในกรณีเกิดการลุกไหม้ ให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์หรือถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ห้ามใช้น้ำโดยเด็ดขาด

 

 

ดาวน์โหลด

โบชัวร์สินค้า

ทิปโก้ จอยท์ ไพรม์เมอร์
(TIipco Joint Primer)

เป็นน้ำยารองพื้นวัสดุยารอยต่อ ที่ใช้กับพื้นผิวคอนกรีตก่อนหยอดร่องด้วยทิปโก้ จอยท์ ซีลเลอร์

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

ทล.-ม. 321/2532

การนำไปใช้งาน:

คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์:

  • หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง
  • ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (รวมถึงถุงมือและหน้ากากกันกระเด็น)