Skip to content

ด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนมากกว่า 50 ปี กลุ่มธุรกิจก่อสร้างของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานถนนทั้งหมดในประเทศไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างถนนยางมะตอย ด้วยความร่วมมือกับพันธ์มิตรธุรกิจที่แข็งแกร่งกับกลุ่มบริษัท Colas (ประเทศฝรั่งเศส) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทก่อสร้างชั้นนำระดับโลก กลุ่มธุรกิจก่อสร้างของเราได้นำมาตรฐาน ความรู้และความชำนาญทางเทคนิคในต่างประเทศ มาปรับใช้ในการพัฒนางานก่อสร้างถนน รวมทั้งนำเทคนิค ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ให้กับอุตสาหกรรมถนนในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่า การเติบโตอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมสู่สังคมไทย

บริษัท ถนอมวงศ์บริการจำกัด

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2508

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด (TWS) เป็น บริษัทรับเหมาที่จดทะเบียนก่อสร้างถนนและสะพานชั้นพิเศษกับกรมบัญชีกลาง ทำให้เราสามารถทำงานโครงการก่อสร้างถนน สะพาน และทางวิ่งในสนามบิน กับหน่วยงานราชการที่หลากหลายเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน และกรุงเทพมหานคร ด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานมากกว่า 500 คน เราทุ่มเทให้กับการสร้างถนนที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในประเทศไทย และเรายังเป็นผู้นำและริเริ่มในการนำเทคโนโลยีการปูถนนยางมะตอยรูปแบบใหม่มาสู่ประเทศไทยมากกว่า 40 ปี

บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด (TSS)

บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2528

บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด (TSS) ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบำรุงโดยเฉพาะงานถนนยางมะตอยของถนนทางหลวง ทางวิ่งในสนามบิน และสนามแข่งรถ ด้วยทีมผู้บริหารและพนักงาน มากกว่า 200 คน ที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในด้านงานถนนยางมะตอยโดยเฉพาะ เราได้นำเทคนิคพิเศษมาใช้สร้างงานถนนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม และเรายังดำเนินงานภายใต้หลักการก่อสร้างงานถนนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดมากว่า 30 ปี

Management Team

Artboard – 9

Mr. Fabien GIL

Managing Director
soranard

Mr. Soranard Nantamontry

Managing Director Commercial & Support
Artboard – 10

Mr. Sanit Srisuchin

General Manager Operations
Artboard – 11

Mr. Somboon Roopsoong

Senior Manager
Road Construction
Artboard – 56

Mr. JEERAWAT PONGPUN

Senior Manager Commercial

โครงการสำคัญ

งานสนามบิน

งานก่อสร้าง

การบำรุงรักษาถนน

ศักยภาพของเรา

กลุ่มธุรกิจก่อสร้างของเรา มีความสามารถในการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน และทางวิ่งในสนามบิน  จนสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการได้อย่างเกินความคาดหมาย  ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจาก :

  1. ทีมงานบริหารโครงการมืออาชีพ และทีมงานก่อสร้างศักยภาพสูง
  2. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ
  3. โรงงานผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

และด้วยทักษะการทำงานถนนที่แม่นยำ การยึดมั่นในคุณภาพของงานและความเป็นเลิศในการทำงานถนน ทำให้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างของเราสามารถทำงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนต่างๆ ได้ทุกขนาดและทุกประเภทของงาน

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่

อาคารทิปโก้, เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2273 6000
โทรสาร: +66 2271 3363
อีเมล: info_construction@tipco.co.th

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

Construction Business