Skip to content
เกี่ยวกับ
ทิปโก้แอสฟัลท์

ผู้นําระดับภูมิภาคด้านยางมะตอย

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้สั่งสมความรู้ และความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงแค่ในด้านการผลิตยางมะตอย แต่ยังรวมไปถึงงานก่อสร้างถนนทั่วภูมิภาคเอเชีย ด้วยประสบการณ์และทักษะเฉพาะ เราจึงมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการด้านยางมะตอยหลากหลายประเภทเพื่อให้พันธมิตร ลูกค้า และชุมชนของเราได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน มีความต้องการลักษณะใด เราคือ “พันธมิตรธุรกิจผู้ตอบทุกความต้องการของคุณด้วยนวัตกรรม” ได้อย่างครบวงจร

โบชัวร์แนะนำบริษัท

|

ดาวน์โหลด | ดูเอกสาร

โบชัวร์รายละเอียดบริษัท

โรงกลั่นยางมะตอย Tipco Asphalt

ดาวน์โหลด | ดูเอกสาร

โบชัวร์รายละเอียดบริษัท

เหตุการณ์สำคัญ

จุดเริ่มต้นของการเดินทาง

2522

ครอบครัวทรัพย์สาคร ก่อตั้งบริษัททิปโก้อิมัลชั่น

2524

โรงงานผลิตยางมะตอยน้ำแห่งแรกเริ่มดำเนินการ ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เป็นผู้นําด้านยางมะตอยในประเทศไทยและเติบโตไปในต่างประเทศ

2534

“TASCO” ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535 – 2537

ก่อตั้งโรงงานทั้ง 5 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

2538

ก่อตั้งบริษัท Hindustan Colas Private Limited (HINCOL) ประเทศอินเดีย ร่วมกับ Colas S.A. และ Hindustan Petroleum Company Limited (อินเดีย)

2541

บริษัท “Lang Fang Tongtai Road Material Co. , Ltd.” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าแห่งแรกในประเทศจีนเริ่มดำเนินการ

2542

เริ่มต้นดําเนินกิจการบริษัท Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

เสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ

2543

Colas S.A. เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

2551

เริ่มดำเนินกิจการโรงกลั่นยางมะตอย บริษัท Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. “KBC” ในประเทศมาเลเซีย

สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต

2553

สร้างสถิติยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยจำนวน 1 ล้านตัน

2557

ทำสถิติยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยจำนวน 2 ล้านตัน

2558

ก่อตั้งบริษัทร่วมค้า Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (สิงคโปร์) ภายใต้การร่วมทุนกับ SK Energy ประเทศเกาหลีใต้

2559

เข้าซื้อกิจการบริษัท PT Asphalt Bangun Sarana “ABS” (อินโดนีเซีย) บริษัท Asphalt Distribution Co., Ltd. “ADCo” (เวียดนาม) และ บริษัท Highway Resources Pte., Ltd. “HR” (สิงคโปร์)

2010s
Inspiring the future

2017-2018

  • Started road construction activities by acquiring Thai Slurry Seal Co., Ltd. “TSS” and Thanomwongse Service Co., Ltd. “TWS” in Thailand
  • Formed Borneo Asphalt Sdn. Bhd., a joint venture with Senari Synergy in Eastern Malaysia
  • Formed Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. “TAL”, a joint venture with Seneoudom in Lao
  • Formed Phonenix Asphalt Philippines Inc., a joint venture with Phoenix Petroleum in the Philippines

2021
and beyond

2021 and beyond

Sustainability Development is key for the future and with a fully integrated value chain, we look forward to becoming your “Innovation Solutions Partner”, to meet your unique needs no matter where you are 

2010s
(Inspiring the future)

2017

Started road construction activities by acquiring Thai Slurry Seal Co., Ltd. “TSS” and Thanomwongse Service Co., Ltd. “TWS” in Thailand

2017

Formed Borneo Asphalt Sdn. Bhd., a joint venture with Senari Synergy in Eastern Malaysia

2018

Formed Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. “TAL”, a joint venture with Seneoudom in Lao

2018

Formed Phonenix Asphalt Philippines Inc., a joint venture with Phoenix Petroleum in the Philippines

2021 and beyond​

2021 and beyond

Sustainability Development is key for the future and with a fully integrated value chain, we look forward to becoming your “Innovation Solutions Partner”, to meet your unique needs no matter where you are 

พันธกิจ

เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์ 2568

มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืนผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

คุณค่าหลักองค์กร

T

การทำงานเป็นทีม

“พวกเราคือทีมทิปโก้แอสฟัลท์”

ทีมทิปโก้แอสฟัลท์ตั้งอยู่บนความไว้วางใจของสมาชิกในทีม ด้วยการใช้จุดแข็งของแต่ละบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม

I

ความซื่อตรง

“การไม่ยอมรับต่อการประพฤติมิชอบ”

ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย และปฏิบัติตามแนวทางทางที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเสมอ

P

ความรอบคอบ

“เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและทำในสิ่งที่ถูกต้อง”

ยอมรับความเสี่ยงด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อป้องกันความเสียหายล่วงหน้าที่จะมีผลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ

C

คำมั่นสัญญา

“เรารักษาคำพูด”

จับคู่ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร โดยมีการผสานทำให้เป็นหนึ่งเดียว

O

เปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

“การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เราปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การตัดสินใจ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี”

เข้าถึงได้ง่ายและเต็มใจที่จะปลูกฝังแนวความคิดที่หลากหลาย โดยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์หลัก

S1 มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก

ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม พร้อมมาตรฐานระดับสากล

S2 นำเสนอแนวทางสร้างสรรค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย

นำเสนอแนวทางสร้างสรรค์ทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

S3 ส่งมอบนวัตกรรมเหนือผลิตภัณฑ์

เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและการให้บริการ

S4 มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ตอบสนองได้เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคต

S5 ขับเคลื่อนองค์กรโดยอาศัยข้อมูลธุรกิจ

ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางธุรกิจในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

S6 เป็นองค์กรที่ยั่งยืน

ส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความปลอดภัย ในองค์กรที่ยั่งยืน