Skip to content

คัตแบกแอสฟัลต์

ยางมะตอยคัตแบก
(Cutback Asphalt)

เป็นยางมะตอยเหลวที่ผลิตขึ้นโดยการผสมยางมะตอยเข้ากับน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อลดความหนืดของยางมะตอย สำหรับการใช้งานบนถนน หลังจากใช้ยางมะตอยคัตแบก น้ำมันปิโตรเลียมจะระเหยออกไปโดยปล่อยให้ยางมะตอยแห้งตัวไว้บนพื้นผิวที่ใช้งาน

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

มอก. 865-2544

ASTM D 2028

ASTM D 2027

ยางมะตอยคัตแบก
(Cutback Asphalt)

เป็นยางมะตอยเหลวที่ผลิตขึ้นโดยการผสมยางมะตอยเข้ากับน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อลดความหนืดของยางมะตอย สำหรับการใช้งานบนถนน หลังจากใช้ยางมะตอยคัตแบก น้ำมันปิโตรเลียมจะระเหยออกไปโดยปล่อยให้ยางมะตอยแห้งตัวไว้บนพื้นผิวที่ใช้งาน

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้:

ASTM D 2028

ASTM D 2027

Previous slide
Next slide

การนำไปใช้งาน:

ประเภท
ชนิด
การนำไปใช้งาน
ระเหยหรือแห้งตัวเร็ว
RC-250
แทคโคท (Tack Coat) เซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว (Single Surface Treatment) หรือ ชิพซีล (Chip Seal) เซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (Double Surface Treatment)
ระเหยหรือแห้งตัวปานกลาง
MC-30 MC-70
ไพรม์โคท (Prime Coat)

คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการจัดการผลิตภัณฑ์:

  • หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูง
  • ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป
  • ควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแยกถังออกจากกัน โดยมีชื่อและชนิด กำกับไว้อย่างชัดเจน
  • ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (รวมถึงถุงมือและหน้ากากกันกระเด็น)