Skip to content

ยางมะตอย

ยางมะตอย คือ กากที่เหลือจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ มีลักษณะเป็นสีดำ ข้น เหนียว ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างผิวจราจร เพราะมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ ทึบน้ำ และมีแรงยึดเกาะกับวัสดุหินได้ดี

ส่วนประกอบของยางมะตอย

 1. ส่วนที่เป็นของแข็ง คือ Asphaltenes มีลักษณะเป็นผงสีดำ
 2. ส่วนที่เป็นของเหลว ได้แก่ เรซิ่น สารอโรเมติก และความชื้น
ส่วนประกอบของยางมะตอย - Asphalt Composition
ยางมะตอย
asphalt concrete road construction

การผสมยางมะตอย

การผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) คือ การผสมกันระหว่างยางมะตอยที่มีอุณหภูมิสูง กับหินที่มีความร้อนสูง โดยจะใช้สัดส่วนยางมะตอยประมาณ 4-6 % โดยน้ำหนักของวัสดุมวลรวม (หิน) ซึ่งการผสมยางมะตอยแต่ละประเภทสามารถทำได้ดังนี้

 1. แอสฟัลต์ซีเมนต์ คือ ยางมะตอยที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ มีความแข็งแรง ยึดเกาะกับวัสดุ ทนกับสภาพแวดล้อมและสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน
 2. แอสฟัลต์อิมัลชัน หรือ ยางมะตอยน้ำ คือ เป็นยางมะตอยเหลวที่มีส่วนผสมหลักสามชนิด คือยางมะตอย น้ำ และอิมัลซิไฟเออร์ คุณสมบัติหลักของยางมะตอยในแอสฟัลต์อิมัลชันคือช่วยการยึดเกาะและเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำบนผิวทาง ซึ่งสามารถใช้ทำงานในอุณภูมิปกติสำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนโดยจะผสมกับวัสดุมวลรวมหรือไม่ก็ได้
 3. คัตแบกแอสฟัลต์ คือ เป็นยางมะตอยเหลวที่ผลิตขึ้นโดยการผสมยางมะตอยเข้ากับน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อลดความหนืดของยางมะตอย สำหรับการใช้งานบนถนน หลังจากใช้ยางมะตอยคัตแบก น้ำมันปิโตรเลียมจะระเหยออกไปโดยปล่อยให้ยางมะตอยแห้งตัวไว้บนพื้นผิวที่ใช้งาน
 4. มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน คือ เป็นเกรดพรีเมียมของแอสฟัลต์อิมัลชันที่ผลิตขึ้นโดยการผสมแอสฟัลต์อิมัลชันกับยางพอลิเมอร์หรือวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อให้ได้คุณภาพยางมะตอยที่มากกว่าแอสฟัลต์อิมัลชันทั่วไป
 5. โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) คือ ยางมะตอยที่ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยการผสมเติมยางธรรมชาติ (ยางพารา) หรือยางโพลิเมอร์สังเคราะห์ (เช่น SBS หรือ EVA) เพื่อให้โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นกว่ายางมะตอยทั่วไป
 6. แอสฟัลต์ชนิดพิเศษ คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ ชนิดยางมะตอยประสิทธิภาพสูง (Performance Grade) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ออกแบบ และเพื่อให้เหมาะสมกับอุณภูมิและข้อกำหนดต่างๆ
Asphalt mixing
Dynamic Shear Rheometer Asphalt
การผสมยางมะตอย

วิธีการนำไปใช้งาน

 1. ยางมะตอยผสมสำเร็จ ทิปโก้พรีมิกซ์ คือ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมสำเร็จบรรจุถุงพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย ยางมะตอยคุณภาพสูง ผสมกับวัสดุมวลรวมที่คัดสรรขนาดเป็นอย่างดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับซ่อมหลุม หรือปิดผิวทางเดิน และ/หรือ ซ่อมแซมพื้นผิวถนนแบบชั่วคราว ทั้งบนพื้นผิวถนนยางมะตอย และถนนคอนกรีต ตามลักษณะพื้นที่ต่างๆ เช่น ถนน ทางเท้า ทางเดิน ขอบถนน ทางด่วน ที่จอดรถ ถนนที่อยู่อาศัย และทางลาดแบบชั่วคราว
 2. วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต ทิปโก้ จอยท์ ซีลเลอร์ คือ โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ออกแบบเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติการยืดหยุ่นที่ดี และการยึดเกาะที่เยี่ยม ใช้สำหรับหยอดร่องรอยต่อคอนกรีตในแนวราบ และควรใช้คู่กับน้ำยารองพื้นวัสดุยาแนวรอยต่อ ทิปโก้ จอยท์ ไพรม์เมอร์
 3. CSS-1 คือ แอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดแตกตัวช้า เหมาะสำหรับใช้ทำงานเตรียมพื้นทาง (Prime Coat) เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยการยึดเกาะและเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำบนผิวทาง ซึ่งสามารถใช้ทำงานในอุณภูมิปกติสำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนโดยจะผสมกับวัสดุมวลรวมหรือไม่ก็ได้
 4. CRS-2 คือ แอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดแตกตัวเร็ว ใช้สำหรับเป็นตัวประสานระหว่างชั้นผิวทาง (Tack Coat) เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี
Asphalt Prime Coat CSS-1 and Tack Coat-CRS-2
น้ำยารองพื้นวัสดุยารอยต่อ-Tipco Asphalt-Joint-Primer
วัสดุยารอยต่อคอนกรีต-Tipco Asphalt-joint-sealer

วิธีเก็บรักษายางมะตอย

ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่แห้งและสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ โดยมีข้อแนะนำการจัดเก็บตามประเภทของยางมะตอย ดังนี้

 1. แอสฟัลต์ซีเมนต์ อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บยางมะตอยในถัง ไม่ควรสูงเกิน 150°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง
 2. แอสฟัลต์อิมัลชัน ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายผ่านปั๊มที่มีแรงดันสูง และหลีกเลี่ยงการกวนอย่างรุนแรง
 3. คัตแบกแอสฟัลต์ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูง ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป
 4. มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายผ่านปั๊มที่มีแรงดันสูง และหลีกเลี่ยงการกวนอย่างรุนแรง
 5. โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถัง ไม่ควรสูงเกิน 180°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง
 6. แอสฟัลต์ชนิดพิเศษ (Performance Grade) อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถัง ไม่ควรสูงเกิน 180°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง หลีกเลี่ยงการสูดดม ควรสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากความร้อนของยางมะตอย (รวมทั้งหน้ากาก ปลอกแขนและถุงมือหนัง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน