Skip to content

ยางมะตอย

ยางมะตอย คือ กากที่เหลือจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ มีลักษณะเป็นสีดำ ข้น เหนียว ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างผิวจราจร เพราะมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ ทึบน้ำ และมีแรงยึดเกาะกับวัสดุหินได้ดี

ส่วนประกอบของยางมะตอย

 1. ส่วนที่เป็นของแข็ง

  คือ Asphaltenes มีลักษณะเป็นผงสีดำ

 2. ส่วนที่เป็นของเหลว

  ได้แก่ เรซิ่น สารอโรเมติก และความชื้น

ส่วนประกอบของ ยางมะตอย - Asphalt Composition

ประเภทของยางมะตอย (Type of Asphalt)

ยางมะตอยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ยางมะตอยแข็ง

  หรือเรียกว่า แอสฟัลต์ซีเมนต์ ต้องให้ความร้อนประมาณ 150 องศาเซลเซียส จึงจะมีสถานะเป็นของเหลวที่มีความเหนียวข้น สามารถนำไปผสมกับวัสดุมวลรวม (หิน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงถนน
 2. ยางมะตอยเหลว

  แบบที่มีส่วนประกอบของ น้ำมัน เรียกว่า คัตแบกแอสฟัลต์ ต้องให้ความร้อนประมาณ 70 องศาเซลเซียส จึงจะสามารถนำไปใช้พ่นสเปรย์บนพื้นทางได้ดี
 3. ยางมะตอยเหลว

  แบบที่มีส่วนประกอบของ ยางมะตอย,น้ำ และ อิมัลซิไฟเออร์ เรียกว่า ยางมะตอยน้ำ หรือ แอสฟัลต์อิมัลชั่น ไม่ต้องให้ความร้อน หรือให้ความร้อนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ก็สามารถนำไปใช้พ่นสเปรย์บนพื้นทางได้ หรือนำไปผสมกับวัสดุมวลรวม (หิน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงถนน

ประเภทของยางมะตอย (Type of Asphalt)

Type of Asphalt Cement-Cutback-Emulsion
Asphalt mixing
Dynamic Shear Rheometer Asphalt
การผสมยางมะตอย

ยางมะตอยแต่ละประเภท

 • แอสฟัลต์ซีเมนต์

  คือ ยางมะตอยที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ มีความแข็งแรง ยึดเกาะกับวัสดุ ทนกับสภาพแวดล้อมและสารเคมีต่างๆ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน
 • แอสฟัลต์อิมัลชัน

  หรือ ยางมะตอยน้ำ คือ เป็นยางมะตอยเหลวที่มีส่วนผสมหลักสามชนิด คือยางมะตอย น้ำ และอิมัลซิไฟเออร์ คุณสมบัติหลักของยางมะตอยในแอสฟัลต์อิมัลชันคือช่วยการยึดเกาะและเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำบนผิวทาง ซึ่งสามารถใช้ทำงานในอุณภูมิปกติสำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนโดยจะผสมกับวัสดุมวลรวมหรือไม่ก็ได้
 • คัตแบกแอสฟัลต์

  คือ เป็นยางมะตอยเหลวที่ผลิตขึ้นโดยการผสมยางมะตอยเข้ากับน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อลดความหนืดของยางมะตอย สำหรับการใช้งานบนถนน หลังจากใช้ยางมะตอยคัตแบก น้ำมันปิโตรเลียมจะระเหยออกไปโดยปล่อยให้ยางมะตอยแห้งตัวไว้บนพื้นผิวที่ใช้งาน
 • มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน

  คือ เป็นเกรดพรีเมียมของแอสฟัลต์อิมัลชันที่ผลิตขึ้นโดยการผสมแอสฟัลต์อิมัลชันกับยางพอลิเมอร์หรือวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อให้ได้คุณภาพยางมะตอยที่มากกว่าแอสฟัลต์อิมัลชันทั่วไป
 • โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA)

  คือ ยางมะตอยที่ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยการผสมเติมยางธรรมชาติ (ยางพารา) หรือยางโพลิเมอร์สังเคราะห์ (เช่น SBS หรือ EVA) เพื่อให้โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นกว่ายางมะตอยทั่วไป
 • แอสฟัลต์ชนิดพิเศษ

  คือ แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ ชนิดยางมะตอยประสิทธิภาพสูง (Performance Grade) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ออกแบบ และเพื่อให้เหมาะสมกับอุณภูมิและข้อกำหนดต่างๆ
Prime Coat - เคลือบผิวถนน
Tack Coat ประสานคอนกรีตกับยางมะตอย
แอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CSS-1 และ CRS-2
ถนนยางมะตอย
asphalt concrete road construction
ยางมะตอย

วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ยางมะตอยแต่ละประเภท

 1. ยางมะตอยผสมสำเร็จ

  ทิปโก้พรีมิกซ์ คือ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมสำเร็จบรรจุถุงพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย ยางมะตอยคุณภาพสูง ผสมกับวัสดุมวลรวมที่คัดสรรขนาดเป็นอย่างดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับซ่อมหลุม หรือปิดผิวทางเดิน และ/หรือ ซ่อมแซมพื้นผิวถนนแบบชั่วคราว ทั้งบนพื้นผิวถนนยางมะตอย และถนนคอนกรีต ตามลักษณะพื้นที่ต่างๆ เช่น ถนน ทางเท้า ทางเดิน ขอบถนน ทางด่วน ที่จอดรถ ถนนที่อยู่อาศัย และทางลาดแบบชั่วคราว

 2. วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต

  ทิปโก้ จอยท์ ซีลเลอร์ คือ โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ออกแบบเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติการยืดหยุ่นที่ดี และการยึดเกาะที่เยี่ยม ใช้สำหรับหยอดร่องรอยต่อคอนกรีตในแนวราบ และควรใช้คู่กับน้ำยารองพื้นวัสดุยาแนวรอยต่อ ทิปโก้ จอยท์ ไพรม์เมอร์

 3. ผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบผิวถนน

  แอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CSS-1 และ CRS-2

  1. CSS-1 คือ แอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดแตกตัวช้า เหมาะสำหรับใช้ทำงานเตรียมพื้นทาง (Prime Coat) เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยการยึดเกาะ และเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำบนผิวทาง ซึ่งสามารถใช้ทำงานในอุณภูมิปกติสำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนโดยจะผสมกับวัสดุมวลรวมหรือไม่ก็ได้ และยังสามารถใช้เพิ่มการยึดเกาะบนชั้นหินคลุกบดอัด (Base Course) ก่อนการปูทับด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ ทิปโก้พรีมิกซ์

  2. CRS-2 คือ แอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดแตกตัวเร็ว ใช้สำหรับเป็นตัวประสานระหว่างชั้นผิวทาง (Tack Coat) เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี และยังสามารถใช้เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวคอนกรีต ก่อนการปูทับด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ ทิปโก้พรีมิกซ์

 •  
น้ำยารองพื้นวัสดุยารอยต่อ-Tipco Asphalt-Joint-Primer
วัสดุยารอยต่อคอนกรีต-Tipco Asphalt-joint-sealer

วิธีเก็บรักษายางมะตอย

ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่แห้งและสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ โดยมีข้อแนะนำการจัดเก็บตามประเภทของยางมะตอย ดังนี้

 1. แอสฟัลต์ซีเมนต์

  อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บยางมะตอยในถัง ไม่ควรสูงเกิน 150°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง

 2. แอสฟัลต์อิมัลชัน

  ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายผ่านปั๊มที่มีแรงดันสูง และหลีกเลี่ยงการกวนอย่างรุนแรง

 3. คัตแบกแอสฟัลต์

  หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูง ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป

 4. มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชัน

  ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องแห้ง และสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันหรือน้ำ เพราะอาจทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป หลีกเลี่ยงการสูบถ่ายผ่านปั๊มที่มีแรงดันสูง และหลีกเลี่ยงการกวนอย่างรุนแรง

 5. โพลิเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA)

  อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถัง ไม่ควรสูงเกิน 180°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง

 6. แอสฟัลต์ชนิดพิเศษ (Performance Grade)

  อุณภูมิที่ใช้ในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในถัง ไม่ควรสูงเกิน 180°C เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการจัดเก็บใกล้บริเวณที่มีประกายไฟ หรือ มีความร้อนสูง

การขนย้ายยางมะตอย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง หลีกเลี่ยงการสูดดม ควรสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากความร้อนของยางมะตอย (รวมทั้งหน้ากาก ปลอกแขนและถุงมือหนัง) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

คำแนะนำด้านความปลอดภัยด้านยางมะตอย