กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ เปิดบ้านต้อนรับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ เปิดบ้านต้อนรับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 เมษายน 2567 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ มีความยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ และแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ทั้งนี้ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นคู่ค้าสำคัญของธุรกิจก่อสร้างของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ มาอย่างยาวนาน ได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ รวมถึงการให้บริการด้านการก่อสร้างถนนที่ตรงตามมาตรฐาน การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เราและคู่ค้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน

Recommended Posts