Skip to content

การวิจัยและพัฒนา

ยืนยันความน่าเชื่อถือ และตอบทุกความต้องการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มบริษัททั้งหมดของเรา เราสามารถจัดการกับทุกความท้าทาย ทั้งในด้านวัตถุดิบ การผลิต และเทคนิคการใช้งานและการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางการทำงานในเชิงรุกแก่คุณเฉพาะ ที่ทิปโก้แอสฟัลท์เราสามารถออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สำหรับการใช้งานก่อสร้างถนนแบบพิเศษ เพื่อให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นอกจากนี้เรายังมีการรับประกันสินค้าและบริการ และทีมงานสนับสนุนให้บริการกับทุกงานของลูกค้าซึ่งไม่มีใครเหมือน

ศูนย์วิจัยฯ ของเรายังสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเอาชนะต่อความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างยั่งยืน ด้วยทีมงานที่มีทักษะสูงและอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครัน ศูนย์วิจัยฯ ของเรายังสามารถทำการทดสอบวัสดุต่างๆ ทั้งงานยางมะตอย ยางมะตอยน้ำ โพลิเมอร์แอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete ผสมเย็น และแอสฟัลต์คอนกรีตแบบผสมร้อน ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดทั่วโลกที่มีความแตกต่างหลากหลาย

Previous slide
Next slide