สิงคโปร์

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
Address: 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937
Tel: +65 62495941
Fax: +65 62350637