ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ท่านที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่างตามรายละเอียดด้านล่าง

Job Description :

The Heavy equipment dispatcher works closely with the operations and the mechanic team to track and monitor the equipment fleet. As such, he updates the equipment planning the oversees status, location and work for each machine and truck to optimize the equipment/truck utilization.

Job responsibilities :

 • Collect information to update and maintain the equipment planning: Forecast for next projects with the operation team, production form the plant department and status of machine form the workshop. The equipment planning will includes expected preventive maintenance on the machine and estimated date of repair. This planning includes rental machines.
 • Track and monitor our fleet of machines and truck equipped with GPS, on a daily basis.
 • Follow up and investigate abnormal fuel consumption for machine with fuel sensor.
 • Organize the mobilization, demobilization of equipment under the operation team instruction.
 • Participate in operation weekly meeting to monitor the equipment.
 • Optimize the equipment used between the different business unit and proposes transfer solution to the manager for decision making.
 • Optimize the company equipment used versus the external rental one.
 • Ensure that the SSHE policies set by the construction group are followed

Qualifications :

 • Vocational degree or Bachelor degree in Mechanic Engineering or related field.
 • Good knowledge of the different machines/ truck and their scope of work.
 • Good computer knowledge (MS. officer; Word, Excel, Email)
 • Familiar with local transport laws. 
 • Good communication and organization skill. 
 • Travel mobility.

 

ส่งใบสมัคร

Software engineer responsible for TIPCO enterprise system design, development, and support work. They will work with Product Manager or a Team Lead or Manager in TIPCO to deliver the efficient IT solution and make all works are align with IT standard procedure. Once they have delivered the final software system, they will also help in maintaining and updating the program to ensure that all problems are fixed, and it operates well with new version or release.

Job Duties/Responsibilities:

 • Develop and support configuration, customization, reports, and interfaces of TIPCO enterprise system.
 • Contribute to the functional and technical design, process designs with less assist from the senior team member.
 • Monitor ERP system and mitigate/fix all incidents.
 • Well communicate and working relationships with all stakeholders in Tipco enterprise platform.
 • Works closely & collaborates well with the management regarding new IT project.
 • Work with the management to prioritize work and urgency.
 • Provide some technical documents and guidance. The technical guidance based on good technical acumen and technical currency in a variety of technologies in TIPCO i.e. Oracle EBS, Oracle Cloud Application, IBM Cognos TM1, Data Analytic & BI report, Microsoft Office 365 platform, Java, .Net, Linux, Windows, Web, SQL, PLSQL, Azure, Infosphere, Virtualization, API, JSON, load balancers, firewalls, networking (DMZ, DNS), integration, AD, ISAM etc.
 • Conduct daily code, design, and process reviews, including code sampling design reviews, code profiling, unit test reviews and process adherence for source code control and builds.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, Operations, Industrial Engineering, Business or related field or equivalent work experience
 • 0-5 years of progressive experience in software development in ERP project.
 • Welcome new graduated.
 • Good working knowledge of Oracle ERP/SAP/NAV technical and functional
 • Good knowledge of IT Service/Operations Management
 • Good in using tools like Toad, SQL navigator, SQL+
 • Good in Oracle Form, Report, and PL/SQL
 • Well prioritize, manage, multi-task and execute projects cross-functionally.
 • Well knowledge of Systems Development Lifecycle (SDLC) process and methodologies (Water Fall or Agile)
 • Well interpersonal skills, good communication, and presentation skills.
 • Good problem-solving and analytical skills.
 • Willing to work in a fast –paced, dynamic, team-oriented environment and Service mind.
 • Knowledge in the analytic platform such as IBM TM1, Oracle/Google Analytic cloud, Big Data technology is plus.

 

ส่งใบสมัคร

 • A Key member of the accounting department and will be responsible for all financial and cost accounting functions creating and preparing various management reports including cash flow and budget preparation.
 • Reporting to the senior accounting manager and CFO.

Job Duties/Responsibilities:

 • Review and submit the monthly, quarterly, half-yearly, and yearly accounting statements/reports to the management and consolidated monthly accounting packages to Headquarters.
 • Managing and overseeing the accounting operations by monitoring and analyzing accounting data and producing NPAEs of financial statements with IFRS.
 • Review and analysis of material, direct & indirect labor, subcontractor cost, and other overhead costs incurred in the construction business.
 • Maintain and improve cost accounting processes. Provide input and recommendations for streamlining processes and updating the cost accounting policies and procedures.
 • Perform ad hoc analysis to anticipate trends and explain actual vs. prior period vs. forecast results from operations.
 • Establishing and enforcing proper accounting methods, policies, and principles.
 • Lead the accounting team to collaborate closely with other departments both internal and external parties.
 • Oversee and maintain accounting and tax requirements to ensure that monthly, quarterly, and yearly financial statements of construction business consolidation are prepared properly and in compliance with relevant standardizations, external audit requirements, and IFRS.
 • Produces the Publicly Accountable Entities (NPAEs) of financial statements on a quarterly basis.
 • Manages all account reconciliations and resolves accounting discrepancies.
 • Coordinates with relevant parties such as the Revenue department officer, financial consultants, and external and internal auditors to ensure compliance with relevant statutory requirements and standards.
 • Responsible for tax planning, and tax filings throughout the fiscal year; files annual corporate tax return.
 • Monitor tax compliances including VAT (apportion), withholding tax, other tax, and corporate income tax.
 • Ensures that the project’s accounting processes and systems comply with company policies,

and applicable regulations and provide the required information.

 • Lead implementation project of process improvement and accounting software implementation.
 • Collaborating with the Controlling team, Shared service, and regional team to support the deep drive of an accounting transaction.
 • Responsible for the preparation of financial, production output, and other reports used to measure and control project activities and costs.
 • Cross-function working with other functions both domestic and international teams to support or lead the project mainly in the financial aspect.

Qualifications/ Education/ Experience/Skills:

 • CPA is preferable.
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting
 • At least 3-5 years have experience in the construction business.
 • Ability to lead, motivate and support the construction accounting team.
 • Strong organizational, communication, and interpersonal skills
 • Flexibility and ability to multitask.
 • English proficiency
 • Knowledgeable and experience with ERP systems is a plus.
 • Ability to communicate with non-accounting professionals clearly and concisely.
 • Work requires the willingness to work a flexible schedule.
 • Be able to work at Suvarnabhumi airport (Monday – Saturday)

 

ส่งใบสมัคร

Job Description:

The Manager of Business Solution is accountable for the development, implementation services and the change management in TIPCO ERP system and ensure that all deliverables meet IT industrial standard. This position will work as project manager to provide guidance and technical/functional solution to support minor/major enhancement projects and company strategies. The position will lead the team and raise team productivity with deep knowledge of analytics, design, development methodology and Oracle ERP Functional. Also support team carrier development plan and soft/technical skill improvement.

Job Duties/Responsibilities:

 • Manage the full life cycle of Oracle EBS R12.2,x system change and IT business solution team to deliver/develop as follows :
  • Process designs and adds new system configurations to enable designs
  • Test plans, provide testing documentation, and perform testing activities
  • Training sessions and documentation
  • Input to planning and scheduling direction for project and release management
 • Provide leadership and expertise to analyze, implement, stabilize, troubleshoot and recommend break fix solutions and improvements based upon “best practices” and R12.2.x functionality business process flow areas and tasks such as O2C, P2P, Inventory, CRM, EBS suites, SCM OTM, QC … etc.
 • Provide requirement analysis, process review, configuration, and development document and Identify processes, document gaps, and provide solutions to bridge/close gaps.
 • Establishes excellent Communicate and working relationships with all stakeholder in Tipco enterprise platform.
 • Ensure that processes comply with TIPCO’s audit and control requirements.
 • Manage outsourced vendors to conduct end-to-end root-cause analysis and assist in related issue of all enterprise platform.
 • Manage IT projects and vendors, including procurement, contracting, project plan and progress, budget, and risk Work with various teams—such as internal control, IT security and risk management—to maintain a highly secure system through proper configuration and system access monitoring.
 • Contribute to Development, Quality Management and/or Testing improvements.
 • Deliver innovative solutions with TIPCO enterprise platform and related technologies.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, Operations, Industrial Engineering, Business or related field or equivalent work.
 • Experience 10 – 15 years of progressive functional experience in software development in Oracle EBS R12.2.x project with emphasis on analysis, sustainment, and problem resolution.
 • Good working knowledge of Oracle ERP/SAP/NAV technical and functional.
 • Good knowledge of IT Service/Operations Management.
 • Strong knowledge of Systems Development Lifecycle (SDLC) process and methodologies (Water Fall or Agile).
 • Deep understanding of Information security and control process.
 • Proven ability to manage multiple projects simultaneously while paying strict attention to detail; ability to anticipate client needs and match them with appropriate products and services; and advanced problem-solving skills and the ability to correctly determine proper course of action needed for safe and efficient resolution to any client issue.
 • Skills in managing Oracle EBS using skill Oracle SQL, PL/SQL, Form/Report, OWF experience as Oracle Technical/Functional or knowledge of database/application management for enterprise applications.
 • Substantial skills in project management, business analysis, vendor management, communication, etc.
 • Experience in providing leadership and a demonstrated effectiveness in consulting and client management would be an advantage.
 • Strong interpersonal skills, excellent oral and written English communication and presentation skills.
 • Excellent communication skills to be able to work with individuals at all levels of the organization and with vendors.
 • Strong problem-solving and analytical skill Strong knowledge of people management skill.
 • Willing to work in a fast –paced, dynamic, team-oriented environment and Service mind.

 

ส่งใบสมัคร

A project engineer is a member of engineering team of Thailand Operation. They are works closely with plant engineer, project owner and deputy or plant manager. Project engineers are responsible for the engineering and technical disciplines needed to complete a project as assigned. The project engineer work to plan project, establish project criteria, coordinate project reviews, and ensure the proper implementation of project elements, budget, and timeline. He/she can work as plant engineer as assigned

Job Duties/Responsibilities:

 • Project engineer responsible for project preparing, scheduling, coordination and monitoring of assigned projects.
 • Interacting with project owner, interpreting their needs, requirement, objective, and criteria, give engineering recommendation to project owner, and representing them in the field.
 • Developing drawing and BOQ, searching for subcontractor, be a part of bidding process, project scheduling, planning, forecasting, resourcing, and managing technical activities to ensure project accuracy and quality.
 • Developing specifications for the project’s needed equipment.
 • Performing quality control task on budget, schedules, plans and personal performance and reporting on the project’s status, project progress, key concerned and project result on monthly, yearly basis.
 • Cooperating and communicating with the project manager and other project participants and collaborating with senior or plant engineers to created more efficient project methods and to maintain the project’s profitability
 • Assign responsibilities and mentor project team. Reviewing the engineering tasks and initiating the necessary corrective actions.
 • Creating frame works to measure the project’s metrics and data collection and report regularly on project
 • Establishing field test methods and methods for monitoring the quality of those tests.
 • Ensuring the project’s compliance with the applicable codes, practices, policies, performance standards, and specifications.
 • Provides recommendation and develop programs with supervisors to minimize losses due to injuries and properly damages and eliminate unsafe practices and conditions.
 • Perform other tasks or duties as assigned

Qualifications:

 • Master’s degree or Bachelor’s degree in Mechanical, Electrical Engineering or relevant field.
 • Having experience in engineer function at least 5 years.
 • Project management and supervision skill Decision making ability and leadership skill
 • Time management and organization skills
 • Having good analytical skill and problem-solving skill.
 • Familiarity with rules, regulation, best practices, and performance standard
 • Excellent knowledge of design and visualization software such as Auto CAD
 • Advance MS Office skill, (MS Project skill is an advantage)
 • Good command of English in both writing and verbal communicating.
 • Ability to work with multiple discipline projects
 • Base at Prapradang Plant (Samutprakarn) but able to relocate to work in other province and over sea.
 • Proven working experience as a project engineer or plant engineer
 • Experience as project manager or plant engineer are an advantage
 • Current engineering license are an advantage

 

ส่งใบสมัคร

Section Head –distribution is responsible for control, monitor and plan for distribution process according to the customer ‘s requirement and ensure distribution staff deliver efficient operations and timely deliveries to meet distribution goals ,including manage inventory to ensure an effective levels .

Responsibilities

 • Control and monitor distribution activities to meet customer’s requirements to ensure that the distribution has enough quantity, quality and just in time.
 • Control and manage maximum utilization of truck fleet and truck driver.
 • Control and manage inventory to ensure that the plant has optimize resources and spending.
 • Prepare weekly and monthly report for management.
 • Other related tasks as assigned

Qualifications :

 • Bachelor degree or higher in Industrial Engineering, Logistic and Supply Chain Management, Transportation Management or other related fields.
 • At least 5 years working experience from manufacturing firm.
 • Strong organizing, communication and coordination skills.
 • Ability to use Microsoft office programs.
 • Good command in English.
 • Good time management skill.
 • Ability to work at Suratthani plant (Mon. – Sat.)

 

ส่งใบสมัคร

 • Approve incoming materials by confirming specifications, conducting a visual and measurement test, and rejecting and returning unacceptable materials.
 • Approve in-process production by confirming required specifications, conducting visual and measurement tests, and communicating the required adjustments to the production supervisor.
 • Approve all finished products by confirming specifications and conducting required tests.
 • Return products for re-work if needed and complete documentation to confirm re-work.
 • Document and update inspection results by completing reports and logs.
 • Keep measurement equipment operating by following operating instructions and calling for repairs.
 • Maintain safe work environment by following standards and procedures and complying with legal regulations.
 • Coach and mentor junior employees; seek opportunities to grow leadership in others.
 • Update job knowledge by participating in educational opportunities, reading technical publications, attending seminars, watching industry videos, etc.
 • Accomplish organization mission by completing related results as needed

Qualifications

 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering, Petrochemical, Chemical Science, Industrial Chemistry or other related fields.
 • 5 years + experience in quality control
 • Strong leadership and teamwork
 • Good interpersonal, communication skill
 • Computer literacy (MS Office, Outlook)
 • Able to work at Nakhon Ratchasima Plant

 

ส่งใบสมัคร

NAV technical solution will develop and configure the systems that meet TIPCO’s business needs. The technical solution will be required to analyze and contribute to functional specifications provided by business users and produce technical specifications in line with agreed standards the primary focus will be Dynamics NAV development, with additional activities using SQL and .NET, SSRS and creating integrations to Dynamics NAV.

In addition to this, the technical solution will also help in maintaining and updating the program to ensure that all problems are fixed and that it operates well with new versions or releases.

Job Description:

NAV technical solution will develop and configure the systems that meet TIPCO’s business needs. The technical solution will be required to analyze and contribute to functional specifications provided by business users and produce technical specifications in line with agreed standards the primary focus will be Dynamics NAV development, with additional activities using SQL and .NET, SSRS and creating integrations to Dynamics NAV.

In addition to this, the technical solution will also help in maintaining and updating the program to ensure that all problems are fixed and that it operates well with new versions or releases.

Job Duties/Responsibilities:

 • Configure, develop, and deliver MS Dynamics NAV software and components in all functional areas of TIPCO enterprise system.
 • Create new and modify existing customizations and integrations as requested by the business
 • Perform data conversions, debug system problems, and craft resolutions.
 • Writing t-sql queries to pull reports.
 • Write reports using C/AL, SSRS, and Visual Studio
 • Installation and implementation of service packs and hot fixes as needed
 • Technical liaison to business groups for application support
 • Support and drive process change and communication in line with NAV best practice
 • Coordinate and contribute to end-user training including development of system documentation and training materials and well communicate and working relationships with all stakeholders in Tipco enterprise platform.
 • Assist with functional specifications of customizations and integrations required for NAV implementations
 • Take responsibility for the customized unit programming and overall system functionality
 • Work closely with the Project Managers, Business Analyst and Consultants to understand the business / application requirements of the assigned task
 • Creation of technical documentation for all customizations and integrations
 • Other duties as assigned

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Software Engineering, Operations, Industrial Engineering, Business or related field or equivalent work experience
 • 7+ years of progressive experience in software engineering
 • Proven experience in engineering and software architecture design.
 • Experience customizing NAV 2016, NAV 2017, NAV 2018 or Business Central (BC 365)
 • Familiarity with core business processes such as accounting, distribution, or manufacturing
 • Experience with converting data from legacy systems into Dynamics NAV
 • Experience with building applications in .Net 2013/2015, MS SQL 2014/2016, SSRS 2014/2016 preferred.
 • Dynamics NAV Development, Install and Configuration certifications preferred
 • Some functional knowledge of the finance, trade and logistics, and other modules
 • Good knowledge of various operating systems and databases.
 • Good prioritize, manage, multi-task and execute projects cross-functionally.
 • Good knowledge of Systems Development Lifecycle (SDLC) process and methodologies (Water Fall or Agile)
 • Good problem-solving and analytical skills.
 • Efficient communication skills.
 • Strong organizational and leadership skills.
 • Good knowledge of technical and functional in ERP
 • Good Knowledge in Mobile Application and Low-Code No-Code technology are plus.

 

ส่งใบสมัคร

Job Description:

Develop, implement, communicate and ensure the company’s management systems are in accordance with policy, procedure manuals and work instruction i.e., ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001, ISO/IEC 17025, ISO 26000 and other standard.

Job Duties / Responsibilities

 • Coordinate with certified body of ISO systems.
 • Monitor and ensure the company’s management systems are in accordance with policy, procedure manuals and work instruction i.e., ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025 and TIS 18001.
 • Propose improvement plans and solutions increase efficiency and effectiveness of business management, such as risk management and corporate social responsibility.
 • Coordinate with other department for management system development training plan.
 • Updating new legal and other requirements and report progress evaluation of compliance to all production plants and other department.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Environmental Engineering, Occupational Health and Safety, Environmental Science, Industrial Engineering or related fields.
 • 3-6 years of work experience.
 • Work experience in environmental management or CSR will be an advantage.
 • Experienced as Lead Auditor, Lead Assessor, System Auditor will be an advantage.
 • Have Knowledge in practicing ISO 9001, ISO 14001, TSI 18001 and ISO/IEC 17025
 • TOEIC> 550
 • Being active in Corporate Social Responsibility activities.

 

ส่งใบสมัคร

 Job Description:

Maintenance Manager are responsible for the day-to-day running of maintenance processes in all types of road construction or road maintenance operations such as machinery, heavy equipment, vehicle and plant utility system to ensure that all equipment vehicle and machinery are running smoothly, safety and efficacy.

Job Responsibilities:

 • This position report to Senior Manager – Machine Center.
 • Supervised and contributes to maintenance team effort to achieve and comply with goal of department.
 • Coaching and troubleshooting all type of heavy equipment’s and repair work on time.
 • Controls and maintenances machinery, equipment, vehicle and plant utility system to be more effective for the day-to-day running operations.
 • Monitors and maintains the Preventive Maintenance (PM) System by complying with company policy and assures the preventive and corrective maintenance following schedule plan.
 • Improves and maintain equipment safely for operation.
 • Coordinate technical meeting with operation team.
 • Assures the effectiveness of operation process by complying with company policy.
 • Performs other job as assigned.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or Vocational’s degree in Mechanical Engineering or any related fields.
 • Minimum 7 years experiences in heavy equipment especially overhaul diesel engine 3-12 cyl.
 • Good knowledge and skills for Hydraulic System and Circuit Diagram (symbol, valve, pump, motor, cylinder). 
 • Experiences in supervising 30-50 people will be advantage.
 • Good supervisory skills and resulted oriented.
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Great Systematic and analytical thinking.
 • English proficiency.
 • Good computer skills – Microsoft office programs.
 • Ability to work at Chaiyaphoom site (Monday – Saturday).

 

ส่งใบสมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสาร เพื่อจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้การค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายในระบบOracle
 • นำเช็ครับล่วงหน้าเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะเช็ค เพื่อบันทึกรายการผ่านเช็คในระบบOracle
 • บันทึกรายการรับเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในระบบOracle พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 • ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและกรมสรพพากร
 • จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำรายละเอียดประกอบงบการเงิร พร้อมทั้งปรับปรุงรายการที่มีข้อผิดพลาดทางบัญชี เพื่อใช้ในการปิดบัญชีประจำเดือน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี ,การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 2-3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Office
 • มีประสบการณ์ด้านใช้งานระบบOracle
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

 

ส่งใบสมัคร

Click here to apply for other positions