รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ผนวกการบริหารงานด้านความปลอดภัยผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO45001:2018

  • โรงงานพระประแดง ได้รับรางวัลระดับทอง เป็นปีที่ 2
  • โรงงานพิษณุโลก ได้รับรางวัลระดับเพชร เป็นปีที่ 5
  • โรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัลระดับทอง เป็นปีที่ 1
  • โรงงานระยอง ได้รับรางวัลระดับ แพลทินัมเป็นปีที่ 16
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลระดับแพลตตินัม เป็นปีที่ 10