เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต เดิน-วิ่งการกุศล บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต เดิน-วิ่งการกุศล บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 17 มีนาคม 2567 บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้เชิญลูกค้าสายรักสุขภาพเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “3rd Runway Suvarnabhumi Charity Run” พร้อมกับเปิดประสบการณ์การวิ่งบนทางวิ่งเส้นที่ 3 ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของนักวิ่ง โดยบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ร่วมมอบเงินบริจาคและสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกค้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่กับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและลูกค้าอีกด้วย

Recommended Posts