โครงการตู้ปันสุข

“โครงการตู้ปั่นสุข”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 บริษัท เรย์โคล จำกัด ร่วมจัดโครงการตู้ปันสุข สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ให้กับชุมชนหมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ​​

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้บริจาค ชุดป้องกัน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ face shield ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน โรงงานพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้ โลหิต”

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำผลไม้ และเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนสิงหาคม 2564

6 ส.ค. ​
แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิศสิน​ น้ำผลไม้ขนาด 200มล. จำนวน 50 ลัง (1,200 กล่อง)

11 ส.ค.

น้ำดื่มออร่าขนาด 500มล. จำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200มล. จำนวน 400 ลัง (9,600 กล่อง)

19 ส.ค.

กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง (high flow) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโรงงานนครราชสีมาได้บริจาค หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก, จังหวัดนครราชสีมา​

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19​ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม​และน้ำผลไม้ มอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564​ พนักงานบริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด

ร่วมเป็นจิตอาสาประกอบเตียงจากกระดาษ​จำนวน 10 เตียง ให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่เทศบาลตำบลมะขามคู่​

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้ง 2564

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้ง 2564 กลุ่มบริษัททิปโก้

มอบชุดเครื่องมือแพทย์และสิ่งของจำเป็น (หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และน้ำแร่ออร่า) ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้ง 2564​

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้ง 2564

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา บริจาคยางมะตอยผสมสำเร็จ​ จำนวน 110 ถุง

ให้กับ​วัดเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้สำหรับซ่อมผิวถนนบริเวณวัด

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้ง 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริษัททิปโก้

ได้มอบชุดเครื่องมือแพทย์และสิ่งของจำเป็น​ (หน้ากาก ถุงมือยางทางการแพทย์ สบู่ และน้ำแร่ออร่า และน้ำผลไม้) ให้กับ ​โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้ง ประจำปี 2564​