โรงงานสุราษฎร์ธานี วางแผนในการดำเนินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน

วางแผนในการดำเนินโครงการ เศรษฐกิจชุมชน

พนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมสานเสวนา กับชุมชนบ้านสันติสุข ข้างโรงงาน ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำการประมงชายฝั่ง

Continue reading