ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย

ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย

ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทก่อสร้าง ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย โดยไม่มีการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท ถนอมวงศ์ บริการ จำกัด และ บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด มหาชน ในนามของ ทีเอ็น เจวี มีความยินดีที่จะประกาศว่า เราได้ปฏิบัติงานครบ 5 ล้านชั่วโมงความปลอดภัยโดยไม่มีการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นี่ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของกิจการร่วมค้าและกลุ่มก่อสร้างของเราที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุความปลอดภัยในระดับสูงดั่งความคาดหวังของกลุ่มงานก่อสร้างในเรื่องของความปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายนทีมงานของเราได้ฉลองความสำเร็จ 5 ล้านชั่วโมงความปลอดภัยในครั้งนี้โดยร่วมกับบริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ และผู้รับเหมางาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในงานนี้ได้มีผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน ) และผู้บริหารของทีมที่ปรึกษาโครงการได้แสดงความขอบคุณและให้กำลังใจในความพยายามและให้สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทีมงานทุกท่านและกลุ่มพันธมิตรของเราที่มีส่วนร่วมในการเดินทางด้านความปลอดภัยในครั้งนี้ร่วมกัน