โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยพลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และพลตรี มานะพล เล็กสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท พร้อมด้วยน้ำดื่มออร่า 200 แพ็ค (2,400 ขวด) และน้ำผลไม้ 50 ลัง (1,200 กล่อง)