โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำผลไม้ และหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนพฤษภาคม

5 พ.ค.

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 835 แพ็ค (10,020 ขวด)
น้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 420 ลัง (10,080 กล่อง)

11 พ.ค.

โรงพยาบาลรามาธิบดี พระราม 6
น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน1,000 แพ็ค (12,000 ขวด)

12 พ.ค.

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ
น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 700 แพ็ค (8,400 ขวด)

14 พ.ค.

กระทรวงแรงงาน
หน้ากากอนามัย 400 กล่อง (20,000 ชิ้น) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขต กทม.

17 พ.ค.

สำนักการแพทย์ กทม.
น้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 200 ลัง (4,800 กล่อง)

24 พ.ค.

โรงพยาบาลกลางน้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 20 แพ็ค (240 ขวด)
น้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 20 ลัง (480 กล่อง)

31 พ.ค.

โครงการ “ไทยร่วมใจ” กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลกลาง ขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
น้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 250 ลัง (6,000 กล่อง)