โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์​ ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุน โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คุณกัญญา เรืองประทีปแสง และ คุณอุดมพร พันธุ์แพทย์ เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มอบเงินสนับสนุน ​โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สู้ภัยโควิด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564​ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,102,100 บาท