โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์​ ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุน โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิดให้กับโรงพยาบาลศิริราช ​ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยมี รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ​รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้รับมอบ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,102,703 บาท