โครงการตู้ปันสุข

“โครงการตู้ปั่นสุข”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 บริษัท เรย์โคล จำกัด ร่วมจัดโครงการตู้ปันสุข สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ให้กับชุมชนหมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง