โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ​​

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้บริจาค ชุดป้องกัน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ face shield ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี