โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19​ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม​และน้ำผลไม้ มอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย