โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโรงงานนครราชสีมาได้บริจาค หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก, จังหวัดนครราชสีมา​