รางวัล Outstanding Company Performance : SET Awards 2021

SET Awards 2021

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับรางวัล Outstanding Company Performance Awards กลุ่มรางวัล Business Excellent บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย