กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร่วมกับลูกค้า

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร่วมกับลูกค้า

ในปี 2561 ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในประเทศจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร่วมกับลูกค้า คือ หจก. เทียรประเสริฐ จังหวัดลพบุรี โดยการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และทำเนินชะลอความเร็วรถ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทิปโก้พรีมิกซ์ ให้กับโรงเรียนโรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า สนับสนุนให้ลูกค้าเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน