โรงงานระยอง ​​​​​​​มอบทุนการศึกษา

Rayong Plant Provide scholarships to children

โรงงานระยอง ​​​​​​​มอบทุนการศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำกัด โรงงานระยอง มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและมีผลการเรียนดีในชุมชน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา