โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์​ มอบข้าวกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนมิถุนายน จำนวน 2,000 กล่อง​

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี​

สถาบันบำราศนราดูร

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ​

โรงพยาบาลสนามบุญรักษา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​

โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี