โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำผลไม้ และฟ้าทะลายโจร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2564​

2 มิ.ย.

​มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ จุดฉีดวัคซีน​ น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 20 แพ็ค (240 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 20 ลัง (480 กล่อง)

3 ก.ค.

แคมป์คนงาน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ​
น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 400 แพ็ค (4,800 ขวด)​, น้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 200 ลัง (4,800 กล่อง)​ และฟ้าทะลายโจรสกัด 200 กล่อง

6 ก.ค.

โรงพยาบาลสนาม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เยาวชนบางแค เรืองสอน)​ น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 200 แพ็ค (2,400 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 100 ลัง (2,400 กล่อง)

10 ก.ค.

สำนักงานเขตสวนหลวง (โรงพยาบาลสนามวัดปากบ่อ)​ น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 200 แพ็ค (2,400 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 100 ลัง (2,400 กล่อง)​

19 ก.ค.

Community Isolation 9 ชุมชน ​บริเวณรอบโรงพยาบาลรามาธิบดี​ น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. ​จำนวน 200 แพ็ค (2,400 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200 มล. ​จำนวน 100 ลัง (2,400 กล่อง)​

20 ก.ค.

แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี​ น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. จำนวน 400 แพ็ค (4,800 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 100 ลัง (2,400 กล่อง)​

24 ก.ค.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​
น้ำดื่มออร่าขนาด 500 มล. ​จำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200 มล. ​จำนวน 50 ลัง (1,200 กล่อง)​

27 ก.ค.

สยามพารากอน จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลกรุงเทพ​ น้ำดื่มออร่าขนาด 330 มล. จำนวน 80 แพ็ค (1,200 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200 มล. จำนวน 50 ลัง (1,200 กล่อง)