โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น

โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น

โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, ชุมชนบ้านสันติสุข, ชุมชนหน้าคลัง และ โรงเรียนบ้านสันติสุข ทำการซ่อมแซมถนนบางอิฐ-สันติสุขที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อด้วยผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมสำเร็จ ทิปโก้พรีมิกซ์ เป็นระยะทาง 2,000 เมตร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้ถนนในชุมชน