Skip to content

นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ

เรามีการพัฒนาและปรับปรุงคุรภาพสินค้าและบริการอย่างต่อนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิอากาศทั่วภูมิภาคเอเซีย

ISO 26000 ISO 9001 and ISO/IEC 17025

แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการพัฒนา “นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ” ของกลุ่มบริษัทฯ ยึดหลักสองประการ คือ (1) ความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ คือ บริษัท Colas S.A. (ฝรั่งเศส) โดยส่นงานวิจับและพัฒนาของเรามีศักยภาพในการผลิตยางมะตอยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานยางมะตอยที่มีความซับซ้อนในโครงการการสร้างและซ่อมบำรุงถนนทั่วภูมิภาคเอเซีย (2)  การนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูล ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุน และประหยัดเวลา กลุ่มบริษัทฯมีความมุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ใช้ถนน ชุมชน และพนักงาน

เป้าหมายระยะสั้น

 1. พัฒนาดิจิตัลแพลทฟอร์มเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการบริการลูกค้า อาทิ เช่น การทำ asphalt mix design & application การ ความรู้ผลิตภัณฑ์
 2. จัดการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการใช้ยางมะตอยแก่ลูกค้า 20 ครั้ง
 3. ได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ด้านบริการทางเทคนิคการวิจัยและทดสอบยางมะตอยที่ 85%

เป้าหมายระยะยาว

 1. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์รวม สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ กับลูกค้า
 2. เป็นศูนย์องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนยางมะตอบ รวมถึงเทคนิคการปูผิวถนนยางมะตอยชั้นสูง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี 2565

 • พัฒนาดิจิตัลแพลทฟอร์มออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง และการแลกเปลี่ยนความรู้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึง
  • ความรู้ผลิตภัณฑ์
  • การคำนวณปริมาณวัตถุดิบ
 • ส่วนงานบริการเทคนิคจัดสัมมนาทางวิชาการจำนวน 65 ครั้ง แบ่งเป็นการจัดฝึกอบรมหน้างานจำนวน 15 ครั้ง และจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์จำนวน 50 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้รับเหมาสร้างถนน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยหลังฝึกอบรมเท่ากับ 95%
 • ได้รับคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ด้านบริการทางเทคนิคการวิจัยและทดสอบยางมะตอยที่ 89%

การยกระดับด้านความปลอดภัยของการบำรุงรักษาพื้นผิวถนนด้วยเทคนิค “ไฟโบรซีล”

Fibroseal

เราได้นำเสนอรูปแบบการบำรุงรักษาผิวการจราจร เพื่อให้มีความปลอดภัยในการขบขี่ และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น ที่เรียกว่า “ไฟโบรซีล” คือการฉาบผิวทางแบบไมโครเซอร์เฟสซิ่ง (micro-surfacing) ที่ผสมเส้นใยไฟเบอร์กลาส (fiberglass) ที่มีคุณสมบัติต้านทานการขัดสี และทนทานต่ออุณหภูมิ ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ และลดการหลุดร่อนของเม็ดหิน ทำให้ผิวจราจรมีความแข็งแรงทนทานยืดอายุการใช้งาน สามารถเพิ่มความต้านทานการลื่นไถลส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อการขับขี่ยาวนานขึ้น อีกทั้งยังเปิดการจราจได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง