บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่ของทางวิ่งที่ 21 ขวา (21R – 03L) ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด

โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ยางมะตอย ที่ 21R - 03L ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่ของทางวิ่งที่ 21 ขวา (21R – 03L) ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด

บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ AOT  ให้ปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งในรอบ 20 ปี ซึ่งทางวิ่งนี้เป็นทางวิ่งหลักของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ทำให้เหลือทางวิ่งหลักเพียงทางเดียว ทีมงานทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้ได้งานตามมาตรฐาน และเวลาที่กำหนด

​​​​​​การดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 การปรับปรุงโครงสร้าง เริ่มตั้งแต่ รื้อพื้นผิวทางวิ่งเดิม เพื่อเตรียมการก่อสร้างผิวทางใหม่ งานปูผิวทาง ติดตั้งวัสดุเพื่อเสริมความมั่นคงของพื้นคอนกรีต ปูพื้นผิวทางใหม่ให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทาง ตลอดจนติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องหมายทางวิ่ง

​ด้วยความชำนาญพิเศษของพนักงาน การทำงานเป็นทีม และความร่วมมือร่วมใจ ทำให้เราส่งมอบงานนี้ได้ตามมาตรฐาน และเวลาที่กำหนด นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างของเรา