บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

ไทยสเลอรี่-ซิล-ISO-9001-2015

บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด (โรงงานบางปะกง) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซิ่งเป็นโรงงานผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีตรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานนี้ ตามขอบข่ายการผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีตโดยใช้ แอสฟัลต์ซีเมนต์และมอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์

บริษัทขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจในการนำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพผล จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2564

ไทยสเลอรี่ ซิล ISO 9001 2015