งานสัมมนา “เอเชียเทค 2022 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 (6th ASIATECH 2022)”

งานสัมมนา “เอเชียเทค 2022 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 (6th ASIATECH 2022)”

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สำนักงานใหญ่ประเทศไทย และธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศจากจีน, มาเลเซีย, เวียดนาม, ลาว, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, และอินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “เอเชียเทค 2022 กรุงเทพ ครั้งที่ 6” ที่ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มบริษัทโคลาส เขตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบำรุงรักษาถนน ในงานสัมมนามีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมงานกว่า 20 ประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 181 คน ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2541

ในงานสัมมนายังได้มุ่งเน้นถึงการเป็นผู้นำในด้านงานก่อสร้างทางระดับโลก ที่เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้งานใหม่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ และกลุ่มพันธมิตรหลักโคลาส ยังคงยืนหยัดการเป็นผู้นำด้านการวิจัย คิดค้นผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต