กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2565

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2565 - 3

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2565

โรงงานพิษณุโลก ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (เครือข่ายสีเขียว) หรือ GI5 ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว การที่จะได้รับการรับรองระดับนี้ โรงงานจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักภายในโรงงาน ตลอดจนสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชน ผู้บริโภค ผู้ผลิต และลูกค้า ทั้งนี้ โรงงานพิษณุโลกได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขายภายในประเทศ ทำให้โรงงานพิษณุโลกเป็น 1 ใน 38 โรงงาน ที่ได้รับใบรับรอง GI5 ในปีนี้ และยังเป็นโรงงานแรกในจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

นอกจากนี้ โรงงานครราชสีมา และ โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) หรือ GI4 ในปีนี้เช่นกัน สำหรับ โรงงานระยอง และ โรงงานพระประแดง ได้รับใบรับรอง GI4 ไปเมื่อปี 2564

ทั้ง 5 โรงงานมีความมุ่งมั่น พัฒนา เสริมสร้าง และรักษามาตรฐาน เพื่อที่จะให้ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (เครือข่ายสีเขียว) ต่อไป