โรงงานสุราษฎร์ธานีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล

Blood Donation

โรงงานสุราษฎร์ธานีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 | พนักงานโรงงานสุราษฏร์ธานี ร่วมสร้างคุณค่าต่อสังคม ผ่านกิจกรรมบริจาคโลหิต และบริจาคร่างกาย ให้กับกาชาดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ต่อลมหายใจ ได้อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักต่อไป