โรงงานสุราษฎร์ธานีโครงการรักษ์คลองท่าทอง

โครงการรักษ์คลองท่าทอง

โรงงานสุราษฎร์ธานีโครงการรักษ์คลองท่าทอง

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 | พนักงานโรงงานสุราษฎร์ธานี กับพนักงาน บริษัท ศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด ได้ร่วมกันเก็บขยะที่ลอยน้ำในคลองท่าทอง บริเวณหน้าท่าเรือ เพื่อให้ลำคลองมีความสะอาด และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และนำขยะที่เก็บได้รวบรวมไปส่งมอบให้กับธนาคารขยะโรงเรียนวัดท่าทอง ทำการแยกประเภทวัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่า นำไปจำหน่าย เงินที่ได้มานำไปเป็นทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทอง