โรงงานระยองกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

โรงงานระยองกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 | พนักงานโรงงานระยอง ร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดเขาแกแล ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อเป็นการคงรักษา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และชุมชมรอบโรงงาน