โรงงานระยอง โครงการผูกรัก ผูกพัน ด้วยพันธุ์ไม้

ผูกรัก ผูกพัน ด้วยพันธุ์ไม้

โรงงานระยอง โครงการผูกรัก ผูกพัน ด้วยพันธุ์ไม้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 | เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พนักงานโรงงานระยองร่วมกันดูแลพื้นที่สีเขียวในโรงงานที่จัดเป็นสวนผลไม้มาตั้งแต่ปี 2564 เช่น ทุเรียน มะม่วง กระท้อน ขนุน ชมพู่ กล้วย เป็นต้น