รางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล เป็นผู้มอบ ​​​​​​​ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ
 
โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการที่กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SET Awards 2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับ 2 รางวัล จาก SET Awards 2021
 
  1. กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards
  2. กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัล Outstanding Company Performance Awards

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2563

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัณไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์ กรุงเทพฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในรูปแบบความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด จาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สัมนาของกรมทางหลวง

สัมนาของกรมทางหลวง
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานประจำปี 2563 ของกรมทางหลวงพร้อมทั้งได้จัดแสดง ให้ความรู้เกี่ยวกับ High Performances Asphalt Mixes for Sustainable Pavement

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท

“ทางเลือกใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะงานทาง” สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท”

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับกรมทางหลวงชนบท เพื่อแนะนำเทคนิคงานทางใหม่ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะของถนนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือยาง EAP สำหรับการทำงาน Prime Coat ที่มีประสิทธิภาพสูงในการซึมลงชั้นพื้นทางได้ดี เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม รวมไปถึงเทคนิคการเสริมผิวทางด้วย Porous Asphalt ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่น่าสนใจสำหรับการก่อสร้างผิวทาง  ​

ให้ด้วยใจ ไปด้วยกัน สานฝันให้น้อง

“ ให้ด้วยใจ ไปด้วยกัน สานฝันให้น้อง “
 
ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ และโรงงานระยอง ร่วมกับ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด จัดกิจกรรม จิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยร่วมกันปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนและสนามเด็กเล่นด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ “TIPCO PREMIX” ณ โรงเรียนวัดห้วงหิน ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 
ฝ่ายการตลาดในประเทศได้จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาระดับบริหารให้กับลูกค้าทั้งประเทศ เพื่อให้การทำงานของลูกค้ามีประสิทธิภาพ ไม่เกิดอุบัติเหตุ เพราะความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญในการทำงานบนท้องถนน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการทำตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้ลูกค้า

สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้ลูกค้า

ฝ่ายการตลาดในประเทศสนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาจำนวน 1,000 ตัว เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนท้องถนน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสื่อสารถึงแบรนด์ทิปโก้แอสฟัลท์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รู้จักอีกด้วย

สัมมนา Future Road

สัมมนา Future Road

ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศได้จัดงานสัมมนา Future Road ในปี 2561 ให้กับลูกค้าทั่วทุกภาคเพื่ออัพเดตสถานการณ์ยางมะตอยในประเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานทางใหม่ๆ