ทิปโก้แอสฟัลท์ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสุรพล เกตุแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค และ คุณสุพัฒน์ พิพิธวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Continue reading

Sustainability Disclosure Award 2022

Sustainability Disclosure Award 2022

นตัวแทน บริษัททิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน (TASCO) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565

Continue reading

ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย

ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทก่อสร้าง ฉลองความสำเร็จปฏิบัติงานครบ 5 ล้าน​​​​​​​ชั่วโมงความปลอดภัย โดยไม่มีการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Continue reading

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO31000:2018

งานสัมมนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2565

เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO31000:2018 การบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สำนักงานใหญ่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

Continue reading

งานสัมมนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2565

ทิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว - 2

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอและให้ความรู้เทคโนโลยีล่าสุดในการฉาบผิวทางที่เรียกว่า “FIBROSEAL” แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการวิจัย คิดค้นผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

Continue reading

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2565

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2565 - 3

โรงงานพิษณุโลก ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 (เครือข่ายสีเขียว) หรือ GI5 ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

Continue reading

กลุ่มบริษัทก่อสร้างได้รับเลือกให้ทำงานปรับปรุงคุณภาพดิน อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

NT-Joint-Venture AOT

ในนามกิจการร่วมค้า เอ็นที (NT Joint Venture) ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) (“NWR”) และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จํากัด (“TWS”) ได้ร่วมพิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างงานปรับปรุงคุณภาพดิน

Continue reading

งานสัมมนา “เอเชียเทค 2022 กรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 (6th ASIATECH 2022)”

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สำนักงานใหญ่ประเทศไทย และธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศจากจีน, มาเลเซีย, เวียดนาม, ลาว, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, และอินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “เอเชียเทค 2022 กรุงเทพ ครั้งที่ 6”

Continue reading

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล เป็นผู้มอบ ​​​​​​​ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ
 
โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการที่กลุ่มบริษัทยึดมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SET Awards 2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับ 2 รางวัล จาก SET Awards 2021
 
  1. กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภทรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards
  2. กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัล Outstanding Company Performance Awards