Hands 2 Heart : CPR for Life

Hands 2 Heart-CPR for Life

Hands 2 Heart : CPR for Life

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 มีการจัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในโครงการ Hands 2 Heart : CPR for life ให้กับสำนักงานสนามจังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้นที่ธารทองรีสอร์ท จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 52 คน แบ่งเป็นรอบเช้า 35 คน และรอบบ่าย 17 คน เป็นกลุ่มพนักงานขับรถ กลุ่มพนักงานวิศกรสนาม อีกทั้งพนักงานสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (Certified Instructor) จำนวน 13 คน มาจากโรงงานระยอง โรงงานพิษณุโลก โรงงานนครราชสีมา และโรงงานพระประแดง ซึ่งเป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มาแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ การจัดอบรมได้มีการบรรยายการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติล่าสุดฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก พร้อมทั้งได้ฝึกการใช้เครื่อง AED ฝึกการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกลั้นทางเดินหายใจออกในผู้ใหญ่ และเด็กทารก และยังจำลองสถานการณ์จริงให้ปฏิบัติ