สัมมนา Future Road

สัมมนา Future Road

ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศได้จัดงานสัมมนา Future Road ในปี 2561 ให้กับลูกค้าทั่วทุกภาคเพื่ออัพเดตสถานการณ์ยางมะตอยในประเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานทางใหม่ๆ