สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้ลูกค้า

สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้ลูกค้า

ฝ่ายการตลาดในประเทศสนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงให้กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาจำนวน 1,000 ตัว เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนท้องถนน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสื่อสารถึงแบรนด์ทิปโก้แอสฟัลท์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รู้จักอีกด้วย