ให้ด้วยใจ ไปด้วยกัน สานฝันให้น้อง

“ ให้ด้วยใจ ไปด้วยกัน สานฝันให้น้อง “
 
ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ และโรงงานระยอง ร่วมกับ บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด จัดกิจกรรม จิตอาสา เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยร่วมกันปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนและสนามเด็กเล่นด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ “TIPCO PREMIX” ณ โรงเรียนวัดห้วงหิน ตำบล หนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง