อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 
ฝ่ายการตลาดในประเทศได้จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาระดับบริหารให้กับลูกค้าทั้งประเทศ เพื่อให้การทำงานของลูกค้ามีประสิทธิภาพ ไม่เกิดอุบัติเหตุ เพราะความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญในการทำงานบนท้องถนน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการทำตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย