สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท

“ทางเลือกใหม่ในการเพิ่มสมรรถนะงานทาง” สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท”

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับกรมทางหลวงชนบท เพื่อแนะนำเทคนิคงานทางใหม่ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะของถนนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ คือยาง EAP สำหรับการทำงาน Prime Coat ที่มีประสิทธิภาพสูงในการซึมลงชั้นพื้นทางได้ดี เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม รวมไปถึงเทคนิคการเสริมผิวทางด้วย Porous Asphalt ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่น่าสนใจสำหรับการก่อสร้างผิวทาง  ​