กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้ โลหิต”

Recommended Posts