กิจกรมมเพื่อสังคม ร่วมกับวัดจากแดง

เมื่อเดือน มีนาคม 2564 บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน โดยบริจาคขยะรีไซเคิลให้วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดทำจีวรรีไซเคิล ต่อไป

Recommended Posts