โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทน กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มอบเงินสนับสนุน โครงการป้องกัน และช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,395,500 บาท