โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยโรงงานนครราชสีมาได้บริจาคอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ​